usługi stomatologiczne w Warszawie

Implanty dopasowane
do Ciebie

usługi stomatologiczne
lekarz stomatolog

Leczenie minimalnie inwazyjne,
oparte na wysoko
zaawansowanych technologiach

usługi stomatologiczne
Ortodonta dziecięcy Warszawa

Zapewniamy długotrwałe
efekty leczenia

usługi stomatologiczne
stomatolog Warszawa

Indywidualne podejście do pacjenta
proponujemy różne
możliwości leczenia

usługi stomatologiczne
dobry dentysta protetyk Warszawa

Misją naszej działalności jest
leczenie "człowieka", a nie
„przypadku medycznego"

usługi stomatologiczne

protetyka na implantach

Implantoprotetyka stomatologiczna zajmuje się odbudową uzębienia na implantach. Pozwala ona na osiągnięcie trwałego efektu estetycznego i na poprawę zaburzonego funkcjonowania narządu żucia.

Leczenie implantoprotetyczne umożliwia odbudowanie braku pojedynczego zęba lub zębów za pomocą koron umocowanych na implantach. W gabinetach Stomatologia dr Pańczyk wykonujemy uzupełnienia za pomocą koron protetycznych, mostów protetycznych lub protez typu overdenture.

Sposób dbania o higienę uzupełnień protetycznych na implantach nie różni się od sposobu utrzymywania higieny własnych zębów. W przypadku uszkodzenia korony na implancie zawsze może zostać ona ściągnięta, a na jej miejsce można wykonać nową koronę. Nie wpływa to na trwałość implantu.

Korony protetyczne na implantach

Leczenie takie jest najczęściej stosowanym leczeniem implantologicznym. Jego główną zaletą w porównaniu do metody alternatywnej czyli odbudowy braku zęba za pomocą mostu protetycznego jest brak konieczności szlifowania sąsiednich zdrowych zębów pacjenta.

Aby wykonać koronę protetyczną trwale połączoną z implantem, po zainstalowaniu śruby gojącej, przeprowadzane są następujące procedury:

1 ETAP: Po upływie 14 dni od momentu założenia śrub gojących dziąsło jest już wygojone, lekarz stomatolog odkręca śruby gojące i przykręca do implantu tzw. transfery wyciskowe, ich zadaniem jest dokładne określenie pozycji implantu w przyszłym modelu odlewanym przez technika, po umieszczeniu transferów lekarz pobiera wyciski.

2 ETAP: Technik protetyczny odlewa w laboratorium model i umieszcza w nim analogi implantów. Następnie na tak przygotowanym modelu przykręca łączniki protetyczne i na nich przygotowuje korony porcelanowe.

3 ETAP: Na ostatniej wizycie lekarz stomatolog przykręca łączniki protetyczne do implantu i po sprawdzeniu dopasowania całej konstrukcji cementuje korony na stałe.

Mosty protetyczne na implantach

Mosty protetyczne na implantach to leczenie implantoprotetyczne umożliwiające odbudowanie braków zębowych za pomocą mostu protetycznego umocowanego na implantach. Leczenie takie umożliwia uzupełnienie braków zębowych za pomocą mostu w sytuacji, gdy brak jest naturalnych zębów filarowych. Aby wykonać most protetyczny trwale połączony z implantem, po zainstalowaniu śrub gojących przeprowadzane są następujące procedury:

1 ETAP: Po upływie 14 dni od momentu założenia śrub gojących dziąsło jest już wygojone, lekarz stomatolog odkręca śruby gojące i przykręca do implantu tzw. transfery wyciskowe, ich zadaniem jest dokładne określenie pozycji implantu w przyszłym modelu odlewanym przez technika, po umieszczeniu transferów lekarz pobiera wyciski.

2 ETAP: Technik protetyczny odlewa w laboratorium model i umieszcza w nim analogi implantów, następnie na tak przygotowanym modelu przykręca łączniki protetyczne i na nich przygotowuje most protetyczny.

3 ETAP: Na ostatniej wizycie lekarz stomatolog przykręca łączniki protetyczne do implantu i po sprawdzeniu dopasowania całej konstrukcji cementuje most na stałe.

Protezy overdenture

Bezzębie stanowi szczególnie ważne wskazanie do leczenia implantologicznego. U pacjentów użytkujących całkowite protezy dolne występuje często problem z nadmierną ruchomością protezy. Wynika to z uwarunkowań anatomicznych bezzębnej żuchwy i dla wielu osób stanowi dużą uciążliwość.  Wprowadzenie implantów stanowi łatwy i stosunkowo tani sposób poprawy utrzymania protezy. Proteza całkowita umieszczona na zaczepach kulowych na implantach wykazuje znacznie lepsze umocowanie i brak ruchomości niż zwykła proteza całkowita. Dzięki temu rozwiązanie jest bardzo komfortową i coraz częściej stosowaną alternatywą dla pacjentów z bezzębiem. W przypadku protezy dolnej zwykle wystarczające jest wszczepienie 2 implantów, w górnej przynajmniej 4.

Aby wykonać protezę typu overdenture na implantach, po zainstalowaniu śrub gojących przeprowadzane są następujące procedury:

1 ETAP: Po upływie 14 dni od momentu założenia śrub gojących dziąsło jest już wygojone, lekarz stomatolog odkręca śruby gojące i przykręca do implantu tzw. transfery wyciskowe, ich zadaniem jest dokładne określenie pozycji implantu w przyszłym modelu odlewanym przez technika. Po umieszczeniu transferów lekarz pobiera wyciski.

2 ETAP: Technik protetyczny odlewa w laboratorium model i umieszcza w nim analogi implantów, następnie na tak przygotowanym modelu przykręca łączniki protetyczne i na nich przygotowuje protezę

3 ETAP: Na ostatniej wizycie lekarz stomatolog przykręca łączniki protetyczne do implantu i sprawdza dopasowanie całej konstrukcji.

Usługi

Dowiedz się więcej