usługi stomatologiczne w Warszawie

Implanty dopasowane
do Ciebie

usługi stomatologiczne
lekarz stomatolog

Leczenie minimalnie inwazyjne,
oparte na wysoko
zaawansowanych technologiach

usługi stomatologiczne
Ortodonta dziecięcy Warszawa

Zapewniamy długotrwałe
efekty leczenia

usługi stomatologiczne
stomatolog Warszawa

Indywidualne podejście do pacjenta
proponujemy różne
możliwości leczenia

usługi stomatologiczne
dobry dentysta protetyk Warszawa

Misją naszej działalności jest
leczenie "człowieka", a nie
„przypadku medycznego"

usługi stomatologiczne

przebieg leczenia implantologicznego

Przed przystąpieniem do zabiegu wszczepienia implantu, przeprowadzana jestszeroka diagnostyka kliniczna i radiologiczna celem określenia możliwości implantacji i określenia planu postępowania dostosowanego indywidualnie do każdego pacjenta.

Podczas badania klinicznego lekarz ocenia stan jamy ustnej pacjenta:

Wypełniana jest również ankieta dotycząca ogólnego stanu zdrowia pacjenta, w celu wykluczenia przeciwwskazań do zabiegu implantologicznego.

Pacjent otrzymuje także skierowanie na wykonanie następujących badań laboratoryjnych:

Przed wszczepieniem implantu konieczne jest także wykonanie diagnostyki radiologicznej. Jest ona podstawowym i najistotniejszym badaniem decydującym o powodzeniu leczenia implantologicznego. Zdjęcie pantomograficzne /panoramiczne/ pozwala ocenić warunki kostne do wprowadzenia implantów dentystycznych oraz umożliwia wykonanie dokładnych pomiarów. W niektórych przypadkach konieczne jest wykonanie tomografii komputerowej szczęk. Pozwala ono na bardzo dokładny pomiar wysokość i szerokość wyrostka zębodołowego. Badanie to w sposób maksymalny pozwala na prawidłowe zaplanowanie zabiegu wszczepienia implantów dentystycznych.

Brak przeciwwskazań pozwala na zaplanowanie zabiegu. Ustalona zostaje metoda implantacji i sposób odbudowy protetycznej. Na tym etapie tworzony jest też kosztorys leczenia implantologicznego. Określony zostanie przybliżony czas trwania terapii. Pacjent uzyskuje informacje jakie są wskazania po zabiegu, omówione są również kwestie ewentualnych powikłań i odpowiedzialności spoczywającej zarówno po stronie lekarza jak i pacjenta. Po akceptacji planu leczenia, pacjent dostaje do podpisania kosztorys oraz ,,zgodę na zabieg”.

Zabieg chirurgiczny trwa zwykle od 30 minut do 2 godzin. Pacjent pozostaje w gabinecie około godziny dłużej (pół godziny przed i po zabiegu).

Zabieg wszczepiania implantów rozpoczyna się od nacięcia i odwarstwienia błony śluzowej z pola operacyjnego. Następnie jest nawiercany otwór (otwory) specjalnym zestawem wierteł i wprowadzany implant.

Zabieg kończy się zszyciem odwarstwionej śluzówki. Po zabiegu implantacji pacjent powinien zgłosić się na wizyty kontrolne. O ich ilości i terminach decyduje lekarz, zwykle jest od 2 do 5 takich wizyt, zdjęcie szwów następuje zwykle po 7 do 10 dniach od zabiegu.

Implant pozostaje w kości przez okres 3 – 6 miesięcy. W tym czasie przechodzi okres osteointegracji, podczas którego dochodzi do wytworzenia połączenia kości z implantem. Kiedy integracja dobiegnie końca implant jest mocno zakotwiczony w kości i może stanowić element mocujący dla planowanej pracy protetycznej. Przez ten okres w zależności od wskazań estetycznych i możliwości funkcjonalnych lukę w uzębieniu uzupełnia się za pomocą mostów adhezyjnych lub standardowych protez akrylowych.

Po okresie osteointegracji małym nacięciem odsłania się górną część implantu, usuwa się śrubę pokrywającą i nakłada się na nią śrubę gojącą na okres około 2 tygodni.

Na następnej wizycie usuwa się śrubę gojącą, przykręca łącznik, który stanowił trzon dla pracy protetycznej. Pacjent jest gotowy do leczenia protetycznego.

Zabieg implantacji nie jest bolesny. W zupełności wystarczające jest znieczulenie takie jak podczas usuwania zęba. Zupełnie niepotrzebna jest tu narkoza, czyli znieczulenie ogólne. Przygotowanie pacjenta do zabiegu nie różni się od typowych zabiegów chirurgicznych.

Niekiedy zdarza się, że zabieg implantologiczny nie jest możliwy ze względu na zanik kości po usunięciu zębów. Innym miejscowym ograniczeniem jest usytuowanie dna zatoki szczękowej i kanału żuchwy, w którym przebiegają naczynia i nerwy. W wielu sytuacjach możliwe jest zastosowanie sterowanej regeneracji kości, co wiąże się z koniecznością zastosowania substytutów kości (różnych preparatów „sztucznej kości”) i błon zaporowych (osłaniających przeszczep kostny). Sterowana regeneracja kości wydłuża leczenie i podnosi jego koszt, ale umożliwia wprowadzenie implantu w optymalnym miejscu, a w wielu przypadkach czyni implantację w ogóle możliwą. Najczęściej po 4-5 miesiącach po zabiegu sterowanej regeneracji kości dokonuje się wszczepu implantu. Więcej o odbudowie kości i podniesieniu dna zatoki w zakładce chirurgia.

Istnieje niewielki odsetek przypadków, kiedy implant nie integruje się z kością bez ewidentnych przyczyn. Ryzyko w dużej mierze uzależnione jest od okolicy, w której dokonuje się implantacji. Najczęstszą przyczyną niepowodzenia jest ropienie rany wywołane bakteriami z jamy ustnej. Statystyki wskazują, że ponad 96% zabiegów kończy się sukcesem. Na szczęście niepowodzenie nie przekreśla jeszcze ostatecznego wyniku leczenia. W takiej sytuacji po odczekaniu pewnego czasu ponownie wykonuje się zabieg zwykle osiągając zamierzony cel.

Usługi

Dowiedz się więcej