usługi stomatologiczne w Warszawie

Implanty dopasowane
do Ciebie

usługi stomatologiczne
lekarz stomatolog

Leczenie minimalnie inwazyjne,
oparte na wysoko
zaawansowanych technologiach

usługi stomatologiczne
Ortodonta dziecięcy Warszawa

Zapewniamy długotrwałe
efekty leczenia

usługi stomatologiczne
stomatolog Warszawa

Indywidualne podejście do pacjenta
proponujemy różne
możliwości leczenia

usługi stomatologiczne
dobry dentysta protetyk Warszawa

Misją naszej działalności jest
leczenie "człowieka", a nie
„przypadku medycznego"

usługi stomatologiczne

WYBIELANIE LAMPĄ BEYOND

Profesjonalne wybielanie zębów metodą naświetlania lampą Beyond. Poprawa koloru zębów o 9 odcieni. Po 23 minutach naświetlania.

MOST PORCELANOWY NA WKŁADACH KORONOWO-KORZENIOWYCH

Odbudowa przednich części łuku zębowego górnego i dolnego oparta na wkładach koronowo-korzeniowych z wykonanymi mostami porcelanowymi. Uzyskano satysfakcjonujący efekt estetyczny, a także odbudowano ciągłość łuków zębowych (zabudowa miejsc po usuniętych zębach w przeszłości).

MOST PORCELANOWY ORAZ PROTEZA SZKIELETOWA

Odbudowa dolnego łuku. 5 pozostałych zębów dolnych przeleczono endodontycznie, wykonano wkłady koronowo korzeniowe, następnie połączono mostem porcelanowym – w ten sposób odbudowano przedni odcinek łuku zębowego. Boczne zęby odbudowano za pomocą protezy szkieletowej. Uzyskano satysfakcjonujący efekt estetyczny i czynnościowy.

SZEŚCIO-PUNKTOWY MOST

Odbudowa piątki i szóstki w szczęce. Wykonano wkłady koronowo-korzeniowe na trójce, czwórce, siódemce i ósemce, następnie wykonano 6-punktowy most porcelanowy na podbudowie metalowej, od trójki do ósemki.

SIEDMIO-PUNKTOWY MOST

Pacjent zgłosił się z obecnością mocno startych 5 zębów w żuchwie. Zęby zostały wyleczone endodontycznie, wykonano wkłady koronowo-korzeniowe. Odcinek przedni odbudowano siedmio punktowym mostem – korony porcelanowe napalane na metal. Boczne zęby odbudowano proteza szkieletową.

KORONA PORCELANOWA OSADZONA NA WKŁADZIE KORONOWO-KORZENIOWYM

Pod dziąsłowe złamanie korony pierwszego prawego przedtrzonowca w szczęce, ząb w przeszłości był leczony kanałowo. Wykonano wkład koronowo-korzeniowy i koronę porcelanową na metalu.

PROTEZA SZKIELETOWA

U Pacjenta wykonano most w obrębie przedtrzonowców i trzonowców w żuchwie po prawej stronie, następnie most został zaopatrzony w precyzyjny zaczep dla protezy szkieletowej, wykonanej w kolejnym etapie leczenia. W ten sposób odbudowano cały dolny łuk zębowy.

KORONA PORCELANOWA NA JEDYNCE

U pacjentki doszło do odłamania korony siekacza przyśrodkowego szczęki po stronie prawej. Korzeń został przeleczony endodontycznie (kanałowo) po czym wykonano wkład koronowo-korzeniowy i koronę porcelanową na podbudowie metalowej.

MOST PORCELANOWY NA WKŁADACH KORONOWO-KORZENIOWYCH I IMPLANCIE

Most porcelanowy wykonany na wkładach koronowo-korzeniowych i implancie. Mostem odbudowano brakujący ząb – szóstkę.

KORONY NA IMPLANTACH I WKŁADACH KORONOWO-KORZENIOWYCH

Wykonano wkłady koronowo-korzeniowe w górnych przyśrodkowych siekaczach centralnych, oraz wszczepiono dwa implanty. Na implantach i wkładach osadzono 4 korony porcelanowe na podbudowie metalowej.

MOST NA WKŁADACH KORONOWO-KORZENIOWYCH I PROTEZA SZKIELETOWA

Odbudowa zwarcia w żuchwie za pomocą wkładów koronowo-korzeniowych oraz protezy szkieletowej. Wykorzystano 5 korzeni zębów w żuchwie, w których wykonano wkłady koronowo-korzeniowe, zęby zblokowano mostem porcelanowym. W celu odbudowy pozostałych zębów zastosowano protezę szkieletową z zaczepem kulkowym, tak by w odcinku przednim nie było typowych dla tych protez haczyków. Osiągnięto bardzo dobry efekt estetyczny.

PROTEZA CAŁKOWITA NA IMPLANTACH

Pacjentka z bęzzębiem szczęki i żuchwy. Ze względu na dużą ruchomość protezy całkowitej dolnej zdecydowano się na wszczepienie dwóch implantów w żuchwie, wykonano belkę łączącą implanty po czym osadzono na niej protezę całkowita dolną.

JEDYNKI NA IMPLANTACH

Odtworzenie dwóch przyśrodkowych siekaczach za pomocą implantów.

PROTEZA CAŁKOWITA NA IMPLANTACH

Rozległa odbudowa całego dolnego łuku zębowego za pomocą implantów i wkładów koronowo-korzeniowych.

MOST NA DWÓCH IMPLANTACH

Chirurgiczno-protetyczna rehabilitacja pacjenta – za pomocą mostu na 2 implantach 3 zęby: czwórkę, piątkę i szóstkę.

MOST NA TRZECH IMPLANTACH

Odbudowa braków trzech zębów w szczęce za pomocą implantów.

MOST NA TRZECH IMPLANTACH

Odbudowa jednostronnego braku skrzydłowego w szczęce. Na 3 implantach odbudowano za pomocą mostu dwa zęby przedtrzonowe i dwa trzonowe.

MOST NA DWÓCH IMPLANTACH

Odbudowa braku zębów przedtrzonowych i pierwszego trzonowca po stronie prawej w żuchwie. Wykonano most na dwóch implantach.

APARAT ORTODONTYCZNY

Aparat ortodontyczny ruchomy (płytka Schwarza) wykonany na specjalne życzenie naszego pacjenta – wiernego kibica warszawskiej Legii.

USUNIĘCIE ÓSEMKI

Usunięcie zęba mądrości (lewy dolny trzeci trzonowiec). Zabieg trwał 10 minut. Zdjęcie przedstawia ząb po ekstrakcji oraz jego widok na zdjęciu RTG.

PODNIESIENIE DNA ZATOKI SZCZĘKOWEJ ORAZ WSZCZEPIENIE IMPLANTU

Podniesienie dna zatoki szczękowej oraz jednoczesne wszczepienie implantu. Na zdjęciu RTG wykonanym po trzech miesiącach od zabiegu widać zintegrowany z kością implant. Czarna linia wskazuje przebieg dna zatoki szczękowej przed zabiegiem.

PROTEZA NA LOKATORACH

Proteza całkowita na lokatorach Warszawa

Pacjent z dwoma zębami w żuchwie. Aby wydłużyć okres przetrwania pozostałych dwóch zębów zdecydowano się na podparcie protezy częściowej na implantach z łącznikami typu „locator”. Pozwoliło to na rozłożenie siły żucia nie tylko na pozostałe zęby, ale także na kość żuchwy za pośrednictwem implantów. Nowa proteza nie przesuwa się podczas wykonywania ruchów fizjologicznych.

PROTEZA CAŁKOWITA NA IMPLANTACH

Pacjent z bęzzębiem szczęki i żuchwy. Ze względu na dużą ruchomość protezy całkowitej dolnej zdecydowano się na wszczepienie dwóch implantów w żuchwie, wykonano belkę łączącą implanty po czym osadzono na niej protezę całkowita dolną. Wykonano nową protezę całkowitą górną.

PIĄTKA NA IMPLANTACH

Odbudowa prawej górnej piątki  za pomocą implantu, wykonano także koronę porcelanową na szóstkę.

CZTERO-PUNKTOWY MOST NA IMPLANTACH

Przypadek jednostronnego skrzydłowego braku zębów w szczęce (od czwórki do siódemki). Przeprowadzono wszczepienie trzech implantów w szczękę, po czym wykonano most na implantach odbudowujący 4 zęby (czwórkę, piątkę, szóstkę i siódemkę).

PROTEZA CAŁKOWITA NA IMPLANTACH

Proteza całkowita na implantach. Pacjentka z bęzzębiem szczęki i żuchwy, niezadowolona z dotychczasowej protezy całkowitej dolnej, ze względu na jej dużą ruchomość. Wykonano wszczepienie dwóch implantów w żuchwie, wykonano belkę łączącą implanty po czym osadzono na niej protezę całkowita dolną. Wykonano nową protezę całkowitą górną.

Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej